Quantcast
wtorek, 23 lipca, 2024

O NAS  |  REKLAMA  |  KONTAKT

Strona głównaAktualnościWieliczka przekazuje działkę dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na budowę szpitala

Wieliczka przekazuje działkę dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na budowę szpitala

28 września 2023 roku w wielickim Magistracie Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Joanna Nikodemowicz – Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum UJ i Dorota Kłyś Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum UJ podpisali wspólnie akt notarialny dot. przekazania gruntu pod budowę na terenie Wieliczki Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów. Wartość przekazanej działki szacuje się na ponad 16 mln złotych.


Podpisanie aktu notarialnego, to kolejny z planowanych kroków na rzecz rozbudowy obszaru medycznego w Wieliczce przy współpracy Miasta i Gminy Wieliczka oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budowa i powstanie szpitala wraz z przychodnią oraz centrum dydaktycznym w Wieliczce będzie funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej uniwersyteckiego szpitala w Krakowie.

Przypomnijmy, że w sprawie tej strategicznej inwestycji 13 grudnia ubiegłego roku Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz prof. Tomasz Grodzicki – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum podpisali porozumienie dot. kierunków współpracy pomiędzy Gminą Wieliczka a Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie budowy i utworzenia na terenie Miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów.

Wcześniej, 21 października 2021 roku podpisany został także w tej sprawie list intencyjny pomiędzy Burmistrzem Wieliczki Arturem Koziołem, prof. Tomaszem Grodzickim – Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz Dyrektorem SPZOP Szpital Uniwersytecki w Krakowie Marcinem Jędrychowskim.

Gmina Wieliczka zdeklarowała w drodze aktu notarialnego przekazanie odpowiedniego terenu pod budowę szpitala, przygotowanie koncepcji uzbrojenia przedmiotowego terenu w wodę, odprowadzenie ścieków, gaz i energię elektryczną oraz przygotowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.

Uniwersytet zdeklarował po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia, w terminie 5 lat od zawarcia umowy darowizny rozpocząć proces inwestycyjny na działkach numer 309/32 i 309/1, a po oddaniu obiektu do użytkowania zapewnić prowadzenie w nim działalności leczniczej, w ramach uniwersyteckiego podmiotu leczniczego SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.W kolejnym kroku Rada Miejska w Wieliczce na sesji w dniu 2 czerwca 2023 r. podjęła stosowną uchwałę w sprawie wyrażeniu zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum gruntu stanowiącego własność Gminy Wieliczka na rzecz realizacji inwestycji dot. budowy szpitala, którą prowadzić będzie Uniwersytet Jagielloński -Collegium Medicum.

Przy podjęciu współpracy dla realizacji tak strategicznego dla Wieliczki projektu, powstaje pytanie – w jaki sposób to ważne dla mieszkańców zadanie zrealizować. Możemy założyć, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać finansowe z Krajowego Programu Odbudowy, którego beneficjentem będzie Uniwersytet. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tej strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za podjęcie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie. – powiedział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Warto przywołać wypowiedź prof. Tomasza Grodzickiego podczas Międzynarodowej Konferencji Ekonomia-Finanse-Zarządzanie w Wieliczce, która odbyła się w ubiegłym roku: „Współpraca z Wieliczką jest dowodem na to, w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii finansach i zarządzaniu – nowych wyzwaniach – nie może być oderwane od medycyny. Pandemia bardzo nam jednoznacznie uświadomiła, że medycyna jest jednak dla nas wszystkich kluczowa i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów, niezależnie od tzw. peselu. Osiągnięcia współczesnej medycyny są niezbędne, żeby mogły być zastosowane wszędzie i ta wymiana transgraniczna, w kontekście wymiany doświadczeń jest bardzo ważna, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, tu i teraz.”

W kolejnym kroku Rada Miejska w Wieliczce na sesji w dniu 2 czerwca 2023 r. podjęła stosowną uchwałę w sprawie wyrażeniu zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum gruntu stanowiącego własność Gminy Wieliczka na rzecz realizacji inwestycji dot. budowy szpitala, którą prowadzić będzie Uniwersytet Jagielloński -Collegium Medicum.

Przy podjęciu współpracy dla realizacji tak strategicznego dla Wieliczki projektu, powstaje pytanie – w jaki sposób to ważne dla mieszkańców zadanie zrealizować. Możemy założyć, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać finansowe z Krajowego Programu Odbudowy, którego beneficjentem będzie Uniwersytet. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tej strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za podjęcie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie. – powiedział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Warto przywołać wypowiedź prof. Tomasza Grodzickiego podczas Międzynarodowej Konferencji Ekonomia-Finanse-Zarządzanie w Wieliczce, która odbyła się w ubiegłym roku: „Współpraca z Wieliczką jest dowodem na to, w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii finansach i zarządzaniu – nowych wyzwaniach – nie może być oderwane od medycyny. Pandemia bardzo nam jednoznacznie uświadomiła, że medycyna jest jednak dla nas wszystkich kluczowa i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów, niezależnie od tzw. peselu. Osiągnięcia współczesnej medycyny są niezbędne, żeby mogły być zastosowane wszędzie i ta wymiana transgraniczna, w kontekście wymiany doświadczeń jest bardzo ważna, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, tu i teraz.”

spot_img

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Z Krakowa

Okolice

Na sygnale