Quantcast
sobota, 18 maja, 2024

O NAS  |  REKLAMA  |  KONTAKT

Strona głównaAktualnościProfesor Jerzy Lis ponownie Rektorem AGH w Krakowie

Profesor Jerzy Lis ponownie Rektorem AGH w Krakowie

26 kwietnia 2024 roku Uczelniane Kolegium Elektorskie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wybrało Rektora tej uczelni na kadencję 2024-2028. Po raz drugi powierzono tę funkcję prof. dr. hab. inż. Jerzemu Lisowi.


Prof. Jerzy Lis zdobył w wyborach 178 głosów elektorów. Tym samym jego druga kadencja na stanowisku Rektora AGH rozpocznie się 1 września 2024 roku.

Minione cztery lata w AGH, pierwsza kadencja prof. J. Lisa, to czas rozpoczęcia kilku znaczących projektów w uczelni i kontynuacja już wcześniej zainicjowanych działań. Wśród najważniejszych realizacji warto wymienić:

  • przystąpienie AGH do sieci akceleratorów innowacji obronnych NATO
    w ramach programu DIANA,
  • AGH kontynuuje także prace w sieci uczelni UNIVERSEH 2.0 – Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości,
  • zainicjowanie działalności Sieci Uczelni Kosmicznych w Polsce,
  • poszerzenie oferty AGH o studia MBA.

W trakcie kadencji Rektora J. Lisa zbudowano m.in.:

  • wielofunkcyjną halę sportową AGH,
  • Studenckie Centrum Konstrukcyjne,
  • nowy budynek dla Centrum Technologii Kosmicznych,
  • siedziby dla Wydziału Humanistycznego, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki i Wydziału Matematyki Stosowanej.

Dotychczasowa oferta AGH poszerzyła się także w tym roku akademickim o nową jednostkę – Wydział Informatyki. W AGH rozpoczęły działalność także wyspecjalizowane jednostki, w tym m.in. Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji, Centrum Cyberbezpieczeństwa czy Centrum Technologii Kosmicznych.

– W środowisku, które zmienia się niezwykle dynamicznie i które napędzane jest rozwojem technologicznym szukamy sposobów na stałe podnoszenie jakości kształcenia w AGH, konkurencyjności prowadzonych badań czy możliwości jeszcze większego transferu technologii do społeczeństwa. Bardzo dziękuję Uczelnianemu Kolegium Elektorskiemu za powierzenie mi zadania kierowania uczelnią przez kolejną kadencję.
W najbliższych latach kluczowe będzie dla mnie skuteczne śledzenie trendów na rynku edukacji, tak aby nasza oferta jeszcze lepiej odpowiadała za zapotrzebowania w obszarze kształcenia i prowadzenia przełomowych badań. Priorytetem jest dla nas dostarczanie naszym absolwentom kluczowych kompetencji przyszłości – podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH związany jest od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 r. w dyscyplinie inżynieria materiałowa, doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r. W AGH pracuje od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMiC AGH. Łącznie przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy AGH, a przez ostatnie cztery lata zajmował stanowisko Rektora tej uczelni.

W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, zwłaszcza w: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz był przez dwie kadencje członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej.

Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. około 400 publikacji, 6 książek oraz 18 patentów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH oraz jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Prof. J. Lis zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest także członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS, a także komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism The International Journal of SHS oraz Ceramics International. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Sieci Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Jest również Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024 oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pełni także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020-2024 oraz jest wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

spot_img

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Z Krakowa

Okolice

Na sygnale