Quantcast
sobota, 18 maja, 2024

O NAS  |  REKLAMA  |  KONTAKT

Strona głównaAktualnościStartuje SOCCER - będzie chronić przez cyberatakami wymierzonymi w sektor akademicki

Startuje SOCCER – będzie chronić przez cyberatakami wymierzonymi w sektor akademicki

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczyna realizację projektu SOCCER dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prestiżowy projekt o wartości 10 milionów euro jest współfinansowany w ramach pierwszego programu grantowego przeznaczonego na budowę sieci centrów monitorowania bezpieczeństwa (z ang. Security Operations Center, SOC) w UE. Rozwój poszczególnych centrów będzie prowadził do skuteczniejszego monitorowania, wykrywania i reagowania na cyberataki, pomagając chronić tym samym dane osobowe studentów, pracowników i naukowców, prawa własności intelektualnej oraz kluczowe technologie.


Celem Komisji Europejskiej, w którego realizację wpisuje się także projekt SOCCER, jest ustanowienie wysokiej klasy centrów monitorowania bezpieczeństwa w całej Unii. Pozycja i znaczenie ośrodków zostaną wzmocnione dzięki prężnie rozwijającym się technologiom, szczególnie w obszarach takich jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. KE chce, aby pojedyncze centra monitorowania bezpieczeństwa – Security Operations Center – były tworzone, wspierane i łączone na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Projekt SOCCER pozwoli na zwiększenie możliwości monitorowania i wykrywania cyberzagrożeń, budowanie wiedzy i dzielenie się najlepszymi praktykami w sektorze akademickim – szczególnie w uniwersytetach i organizacjach badawczo-technologicznych, które są narażone na istotne ataki, wyciek danych czy próby przejęcia konkretnych rozwiązań powstających w uczelniach.

W międzynarodowym konsorcjum SOCCER z pięciu krajów UE biorą udział prócz AGH, która jest liderem, także: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Tomas Bata University, Masaryk University oraz CESNET z Czech, Pavol Jozef Šafárik University ze Słowacji, Mykolo Romerio Universitetas z Litwy, Tartu University z Estonii. Rozwój poszczególnych centrów monitorowania bezpieczeństwa w tych uczelniach będzie prowadził do skuteczniejszego monitorowania, wykrywania i reagowania na cyberataki, chroniąc tym samym dane osobowe studentów, pracowników i naukowców, prawa własności intelektualnej oraz kluczowe technologie. Działanie konsorcjantów odpowiada na konkretne wyzwanie związane ze wzrostem liczby i złożoności cyberataków oraz cyberoperacji wymierzonych w sektor akademicki, a także na wyzwania bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej będącego na pierwszej linii hybrydowych zagrożeń.

AGH w ramach projektu SOCCER będzie kontynuowała budowanie infrastruktury, wdrażała niezbędne oprogramowanie i procedury, które doprowadzą do uruchomienia kolejnych usług chroniących najbardziej dziś wrażliwe dane nie tylko w ramach uczelni, ale także w polskich uczelniach i jednostkach współpracujących w projekcie. To znacznie przyspieszy zwiększenie poziomu bezpieczeństwa instytucji i obniży koszty, zarówno osobowe jak i finansowe. W ramach projektu realizowane będą także szkolenia dla pracowników mające na celu zwieszenie świadomości zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni i umiejętność właściwej reakcji na nie.

– Wraz z pozostałymi partnerami z konsorcjum, a także we współpracy z biznesem zainicjujemy powstanie międzyuczelnianej i międzynarodowej bazy danych o cyberincydentach w sektorze akademickim, co pozwoli nam na zwiększenie świadomości i poprawi zdolność reakcji na zagrożenia dla naszych sieci – podkreśla Izabela Albrycht, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, kierownik projektu SOCCER. – Celem jest także podnoszenie odporności uczelni na rosnącą liczbę cyberataków wymierzonych w sektor akademicki. Wpisuje się to także w wysiłki na rzecz budowania cyberbezpieczeństwa krajów wschodniej flanki NATO i starań Unii Europejskiej, która postuje aktywne działania
w obszarze cyberobrony kluczowych obiektów infrastrukturalnych, ochrony danych osobnych i przemysłowych, a także  własności intelektualnej i krytycznych technologii
– dodaje I. Albrycht.

Działalność konsorcjum będzie także wspierana przez zewnętrzną Radę Doradczą Ekspertów, w tym przez organizacje, które od wielu lat zajmują się rozwijaniem narzędzi i rozwiązań z sektora cyberbezpieczeństwa oraz ochroną instytucji czy różnorodnych sektorów rynku przed cyberzagrożeniami, w tym m.in.: European Cyber Security Organisation (ECSO), Open CSIRT Foundation (OCF), The National CSIRT of the Czech Republic (CSIRT.CZ) czy IstroSec.

spot_img

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Z Krakowa

Okolice

Na sygnale