Quantcast
sobota, 18 maja, 2024

O NAS  |  REKLAMA  |  KONTAKT

Strona głównaAktualnościPolitechnika uruchamia nowe kierunki studiów. To odpowiedź na inżynierskie wyzwania współczesnego świata v

Politechnika uruchamia nowe kierunki studiów. To odpowiedź na inżynierskie wyzwania współczesnego świata v

Biotechnologia przemysłowa na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz informatyka materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki to nowe kierunki na studiach I stopnia, które poszerzą ofertę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2024/2025. Na studiach magisterskich nowością będzie na PK kierunek energetyka jądrowa, który powołany zostanie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Nowe propozycje Politechniki stanowią odpowiedź na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój sektorów rynku, z którymi są powiązane. Bogatą ofertę uczelni, w której znajdzie się w nowym roku akademickim ponad 30 kierunków studiów I stopnia w j. polskim i angielskim, można było poznać podczas Dnia Otwartego PK w piątek 19 kwietnia 2024 r.

Biotechnologia przemysłowa

Kadra Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przez wiele lat realizowała kierunek biotechnologia, a obecnie czerpiąc z bogatych doświadczeń przygotowała unowocześnioną jego wersję, która jeszcze mocniej skupia się na praktycznych aspektach. – Biotechnologia przemysłowa jest interdyscyplinarną dziedziną bazującą na naukach przyrodniczych i technicznych. To intensywnie rozwijająca się i nowoczesna dziedzina przemysłu, ukierunkowana na tworzenie rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbająca o jakość życia przyszłych pokoleń – mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Biotechnologia przemysłowa wykorzystuje systemy biologiczne (enzymy, drobnoustroje, grzyby, algi itd.) w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opracowane w ten sposób technologie zastępują przestarzałe już rozwiązania oparte w dużym stopniu wyłącznie na procesach chemicznych, często nieekologicznych i ekonomicznie nieopłacalnych.

Podczas studiów na kierunku biotechnologia przemysłowa, studenci zdobędą m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnych, mikrobiologii przemysłowej, procesów biotechnologicznych w przemyśle oraz szeroko rozumianej inżynierii i technologii chemicznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych, laboratoriach badawczo-rozwojowych czy nowoczesnych start-upach.

Osoby, które chciałyby rozpocząć studia na kierunku biotechnologia przemysłowa muszą zdać maturę z jednego z przedmiotów obowiązkowych. Wybierać mogą pomiędzy matematyką, fizyką, fizyką i astronomią, chemią lub biologią. Dodatkowo wymagana jest matura z jednego z przedmiotów charakterystycznych, takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Rekrutujący się na ten kierunek absolwenci techników (technik analityk, ochrony środowiska lub technologii chemicznej) mogą także za punkty z przedmiotu do wyboru potraktować wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Ponadto, laureaci wybranych konkursów oraz olimpiad kwalifikowani są według zasad określonych w Uchwale Senatu PK dostępnej w BIP.

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej to kierunek przyszłości, dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Kierunek wykształci specjalistów przygotowanych do tego, by w sposób kompleksowy łączyć najnowszą wiedzę techniczną z troską o zachowanie zasobów środowiska. Będą przygotowani m.in. do opracowywania i stosowania technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystania bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzania innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażania zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe. Szczególnie cenni będą absolwenci uczelni technicznych umiejący wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, także te bazujące na sztucznej inteligencji (AI), rozumiejący znaczenie nowych modeli biznesowych (np. start-upów) oraz dysponujący aktualną wiedzą na tematy prawne, społeczne i ekonomiczne związane z nowymi technologiami.

– Uważamy, że absolwent tego kierunku powinien zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności, nie ograniczające się jedynie do zagadnień technicznych. Musi dostrzegać i rozumieć, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie i otaczające nas środowisko oraz jakie wywołują skutki społeczne – mówi dr inż. Piotr Beńko, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, na którym prowadzony będzie nowy kierunek.

Program kształcenia kierunku będzie interdyscyplinarny.  – Tematyka zajęć jest bardzo rozległa i obejmuje m.in. odnawialne źródła energii, podstawy procesów i technologii przemysłowych, technologie związane z ochroną powietrza, wody i gleby, monitoring zanieczyszczeń, odzysk materiałów i energii, podstawy AI oraz nanotechnologie i nowoczesne materiały. Wiedza techniczna uzupełniona jest przedmiotami o profilu prawnym, społecznym i ekonomicznym oraz przedmiotami o charakterze humanistycznym – tłumaczy dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK, kierownik Katedry Technologii Środowiskowych na WIŚiE. Kierunek ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju mocno nastawiony jest na rozwój umiejętności praktycznych. W programie studiów zaplanowano wiele aktywności laboratoryjnych i seminariów, a także zajęć prowadzonych przez specjalistów z przemysłu.

spot_img

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Z Krakowa

Okolice

Na sygnale