Quantcast
środa, 19 czerwca, 2024

O NAS  |  REKLAMA  |  KONTAKT

Strona głównaAktualnościRekrutacja w AGH startuje 3 czerwca

Rekrutacja w AGH startuje 3 czerwca

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchomi 3 czerwca elektroniczną rejestrację na studia. Kandydaci będą mogli wybierać spośród 69 kierunków studiów, dostępnych na 17 wydziałach. W tegorocznej ofercie pojawiły się dwie nowości na studiach I stopnia.


W roku akademickim 2024/2025 AGH przygotowała 4846 miejsc na studiach
I stopnia w języku polskim i 150 w języku angielskim. Kandydaci będą mogli rejestrować się w serwisie e-Rekrutacja od 3 czerwca do 12 września.

NOWOŚCI W OFERCIE

W tym roku uczelnia proponuje następujące nowości na I stopniu studiów:

  • Informatyka Medyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
    i Inżynierii Biomedyczne), kierunek jest przeznaczony dla kandydatów zainteresowanych automatyzacją diagnostyki medycznej, modelowaniem procesów biologicznych oraz zarządzaniem w służbie zdrowia. Tegoroczna nowość jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na informatyków w związku z przyspieszającą cyfryzacją szpitali, wdrażaniem teleinformatycznych systemów diagnostyki i terapii czy wdrażaniem informatycznych systemów zarządzania jednostkami służby zdrowia.

  • Komputerowo Wspomagana Inżynieria Materiałów Budowlanych (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramik) – studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym naciskiem na segment materiałów budowlanych oraz umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Kierunek dedykowany jest osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy o nowoczesnym projektowaniu, technologii produkcji oraz wykorzystaniu potencjału materiałów budowlanych w różnych gałęziach przemysłu. W programie studiów uwzględniono również potrzebę rozumienia współczesnych problemów związanych z wpływem gospodarki na środowisko naturalne (zużywanie zasobów, emisje związane
    z procesami przemysłowymi, itp.).

*** W ofercie AGH od zeszłego roku dostępne są dla absolwentów studiów licencjackich studia II stopnia, których ukończenie prowadzi do otrzymania stopnia magistra inżyniera. Nowość w ofercie otwiera ścieżkę kształcenia przede wszystkim dla osób, które bez studiów inżynierskich chciałaby móc kontynuować kształcenie na studiach technicznych. Z taką możliwością wychodzą do kandydatów wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej.

Bonusy: dla kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe

Kandydaci na studia w AGH posiadający określone osiągnięcia sportowe otrzymają dodatkowe punkty doliczane do wskaźnika rekrutacji.

Osiągnięcia sportowe (dodatkowe punkty):

  • aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa (+250 punktów)
  • klasa mistrzowska (+250 punktów)
  • pierwsza klasa sportowa w określonych dyscyplinach (+200 punktów)
  • druga klasa sportowa w określonych dyscyplinach  (+150 punktów)

Warunkiem skorzystania z uprawnień jest dokonanie rejestracji w systemie
e-Rekrutacja i przedstawienie wydanego przez uprawniony związek sportowy zaświadczenia określającego rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania i osiągnięcia sportowe będące podstawą otrzymania klasy sportowej w okresie przeznaczonym na składanie deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia
w danym cyklu rekrutacyjnym.

Bonus dla najlepszych

Najlepsi kandydaci mogą liczyć na dodatkowy pakiet korzyści. W ramach programu „Prymusi AGH” uczelnia oferuje najlepszym maturzystom oraz laureatom olimpiad m.in. dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia, w tym kursy, szkolenia, tutoring lub bezpłatne miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego. Dla najlepszych maturzystów miejsce w domu studenckim może być przez pierwszy rok studiów bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie: rekrutacja.agh.edu.pl

spot_img

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Z Krakowa

Okolice

Na sygnale